به گفته رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری سند تحول ایران از نفت می‌گذرد و امروز توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت محرز شده است.

سند تحول ایران حتما از نفت می‌گذرد

به گزارش مشعل نیوزا، همایش رشد تولید و مهار تورم با الگو و نقشه راه حکمرانی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ با بهره گیری از فرصت‌های تولید محصول با برند تجاری ملی در کشور جهت رقابت در سطح منطقه امروز 21 دی ماه در برگزار شد.

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در این رویداد گفت: کانون تولیدکنندگان صنعتی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان تشکیل شده تا آغازی  برای کاری بزرگ باشد و به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان کردن صنایع بینجامد.

وی افزود: در این مسیر تجمیع تقاضا از مهم‌ترین کارهایی است که باید صورت بگیرد، امروز پراکندگی تقاضا این امکان را نمی دهد، همچنین استانداردهای بومی باید مورد اجماع قرار گیرد. تجربه موفقی که در زمینه دانش‌بنیان شدن در کشور اتفاق افتاده در صنعت محرز است.

آقامحمدی ادامه داد: 9500 شرکت دانش بنیان داریم که بیش از 1600 مورد آنها نوآورند اما هنوز به مرحله تولید محصول نرسیده‌اند. سرعتی که در رشد فناوری کشور و رشد شرکت‌های فناور به وجود می‌آید با فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان قابل مقایسه با قبل نخواهد بود. سال آینده سال فناوری خواهد بود.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: سند اصلی تحول ایران حتما از نفت می‌گذرد. دورانی طلایی برای تولید و فروش نفت وجود دارد که با دوران طلایی جمعیت ایران همراه شده و غفلت از این موضوع به عقب ماندگی ایران می انجامد.

نظرات