کاهش تهدیدها در صنعت نفت با کمک کارگروه‌های پدافند غیرعامل

معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: با کمک کارگروه‌های پدافند غیرعامل تهدیدهای موجود در صنعت نفت کاهش یافته است.

به گزارش مشعل نیوز، وحیدرضا زیدی‌فرد  در نشست کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور که به میزبانی وزارت نفت برگزار شد، گفت: صنعت نفت به‌عنوان پیشانی جبهه افتخار کشور است و بیشترین تهدیدها نیز امروز متوجه‌ این بخش است. تهدیدها کم شده، اما هیچ‌گاه قطع نشده است.

وی افزود: از سال‌ها پیش تاکنون سازمان پدافند غیرعامل، سازمانی همراه صنعت نفت بوده و مشکل‌های زیادی را برای این صنعت برطرف کرده است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که در صنعت نفت اجرا شده، به پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل بوده است.

در این نشست جعفر میعادفر، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت به تهیه پایگاه داده زیرساخت‌های حوزه سلامت پرداخته است، گفت: وزارت بهداشت همچنین در انجام مسئولیت‌های خود در امور پدافند غیرعامل به ارزیابی مخاطرات و تهیه نقشه‌های رخدادی کشور، بررسی‌های میدانی و علمی درباره آلودگی‌های محیط زیستی، ارزیابی و پایش مستمر دانشگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه در قالب برنامه عملیاتی ستاد پدافند غیرعامل نیز پرداخته است.

نظرات