• پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران

نظرات