توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران سرعت می‌گیرد

 سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و استانداری تهران، تفاهمنامه‌ای را به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و ارتقای بهره‌وری برق امضا کردند.

به گزارش مشعل نيوز، روز شه شنبه محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و محسن منصوری استاندار تهران تفاهم‌نامه‌ای را با هدف توسعه زیرساخت های لازم در استان تهران جهت تولید برق تجدیدپذیر و پاک و حمایت از مشارکت بخش خصوصی و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف انرژی برق از طریق بهینه سازی و ارتقای بهره وری انرژی در سطح مشترکین برق خانگی، اداری و صنعتی استان تهران، به مدت چهار سال امضا و مبادله کردند.

این تفاهم نامه در جهت ایجاد همکاری و بستر سازی برای توسعه انواع انرژی های تجدیدپذیر و پاک با استفاده از ظرفیت کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاه های ذیربط و همچنین به اشتراک گذاری اطلاعات مورد نیاز با هدف شناسایی ساختگاه های مناسب برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در استان به منظور تسهیل امور و ترغیب سرمایه گذاران شکل گرفت.

نظرات