اتصال نیروگاه علی‌آباد کتول به خطوط لوله سراسری فرآورده‌های نفتی

پروژه اتصال خط لوله گازوئیل نیروگاه علی‌آباد کتول به شبکه سراسری خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی افتتاح شد.

به گزارش مشعل نیوز، محمد رمضانی، معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در جریان مراسم افتتاح پروژه اتصال خط لوله گازوئیل نیروگاه علی‌آباد کتول به شبکه سراسری خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی، گفت: افتتاح این طرح مزایای مهمی همچون تسهیل و تسریع در امر سوخت‌رسانی به نیروگاه برای تولید برق پایدار، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش ریسک حمل و نقل و ترددهای جاده‌ای، کاهش امکان قاچاق سوخت و همچنین کاهش ریسک آلودگی سوخت در فرایند انتقال را در بر خواهد داشت.

رمضانی ادامه داد: با افتتاح این پروژه، از مجموع ۹۸ نیروگاه حرارتی در سطح کشور تاکنون ۲۸ نیروگاه به ظرفیت حدود ۳۰ هزار مگاوات به خط لوله سراسری فرآورده‌های نفتی متصل شده است که میزان مصرف سوخت مایع این نیروگاه‌ها حدود ۴۰ درصد از مصرف کل سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به استناد مصوبه اخذ شده از شورای اقتصاد، اجرا و اتصال خط لوله سوخت مایع ۹ نیروگاه حرارتی دیگر نیز در حال اجرا است.

گفتنی است، نیروگاه علی‌آباد کتول به ظرفیت ۱۰۱۴ مگاوات در استان گلستان و در پنج کیلومتری شهر علی‌آباد کتول واقع شده است.

نظرات