تسرّی مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی به بورسی‌ها

خریداران بورسی از شرکت‌های پالایش نفت دارای مجوز صادرات از وزارت نفت، مجوز صادرات دریافت می کنند.

به گزارش مشعل نیوز، به استناد نامه معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفت (دارای مجوز صادرات از وزیر نفت) به خریداران آنها در بورس بلامانع است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۷۳۳۲۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ معاون محترم امور گمرکی با عنایت به موافقت وزیر محترم نفت در هامش نامه شماره م ب / ۷۲۵۶۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ مبنی بر بلامانع بودن تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفتی دارای مجوز صادرات از وزیر نفت به خریداران آنها در بورس در چارچوب قوانین و مقررات خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه انجام گردد.

تسری مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی به بورسی‌ها

تسری مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی به بورسی‌ها

تسری مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی به بورسی‌ها

نظرات