کارکنان شرکت پلیمر آریاساسول با اهدای بیش از 260 واحد خون توانستند رکورد جدیدی در بین سایر شرکت‌های صنعتی کشور از خود ثبت کنند.

 به گزارش مشعل نیوز، کارکنان این شرکت با حضور تیم سیار سازمان انتقال خون استان بوشهر در روزهای 7 و 8 خرداد ماه 1403 در سه شیفت بیش از 260 واحد خون اهداء کردند.

در این دور از فرایند اهدای خون، سازمان انتقال خون استان بوشهر در 3 شیفت (2 شیفت روز و 1 شیفت شب) برای دریافت خون کارکنان آریاساسول اقدام و در مجموع، خون 260 نفر از اهدا کنندگان را دریافت کرد که بر این اساس رکورد دوره‌های قبل شکسته شد.

 لازم به ذکر است از سال گذشته با اختصاص یک شیفت خونگیری به نوبت شب، برخی کارکنان شب‌کار که امکان اهدای خون را نداشتند نیز این فرصت برایشان فراهم شد تا در این عمل خیر و خداپسندانه مشارکت کنند. بر اساس این گزارش در این دور از فرایند اهدای خون که در آریاساسول انجام شد، مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور نیز به همراه علیرضا باستین مدیرکل انتقال خون استان بوشهر حضور داشت که با مدیران و کارکنان آریاساسول به عنوان بزرگترین بانک اهداء خون صنعت کشور دیدار و گفتگو کردند.

 جمالی با اشاره به اینکه وجود انتقال خون وابسته به اهداء کننده است، اظهار داشت: آریاساسول علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی و فراهم کردن زمینه انجام این عمل خداپسندانه به عنوان واسط و معرف اهداء کننده به انتقال خون عمل کرده، و این از اهمیت بسیار زیادی برای سازمان انتقال خون کشور برخوردار است.

 مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور با اشاره به استفاده از کیسه‌های خون فیلتر دار در کشور که محاسن بسیاری را در فرایند درمان به همراه داشته گفت: علاوه بر آزمایش‌های مرسوم خونی غربالگری آنتی‌بادی کلیه خون‌های اهدایی آغاز شده و تا پایان سال در کل کشور انجام خواهد شد.

ایثار کارکنان آریاساسول با اهدای خون

کارکنان شرکت پلیمر آریاساسول با اهدای بیش از 260 واحد خون توانستند رکورد جدیدی در بین سایر شرکت‌های صنعتی کشور از خود ثبت کنند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، کارکنان این شرکت با حضور تیم سیار سازمان انتقال خون استان بوشهر در روزهای 7 و 8 خرداد ماه 1403 در سه شیفت بیش از 260 واحد خون اهداء کردند.

در این دور از فرایند اهدای خون، سازمان انتقال خون استان بوشهر در 3 شیفت (2 شیفت روز و 1 شیفت شب) برای دریافت خون کارکنان آریاساسول اقدام و در مجموع، خون 260 نفر از اهدا کنندگان را دریافت کرد که بر این اساس رکورد دوره‌های قبل شکسته شد.

 لازم به ذکر است از سال گذشته با اختصاص یک شیفت خونگیری به نوبت شب، برخی کارکنان شب‌کار که امکان اهدای خون را نداشتند نیز این فرصت برایشان فراهم شد تا در این عمل خیر و خداپسندانه مشارکت کنند. بر اساس این گزارش در این دور از فرایند اهدای خون که در آریاساسول انجام شد، مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور نیز به همراه علیرضا باستین مدیرکل انتقال خون استان بوشهر حضور داشت که با مدیران و کارکنان آریاساسول به عنوان بزرگترین بانک اهداء خون صنعت کشور دیدار و گفتگو کردند.

 جمالی با اشاره به اینکه وجود انتقال خون وابسته به اهداء کننده است، اظهار داشت: آریاساسول علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی و فراهم کردن زمینه انجام این عمل خداپسندانه به عنوان واسط و معرف اهداء کننده به انتقال خون عمل کرده، و این از اهمیت بسیار زیادی برای سازمان انتقال خون کشور برخوردار است.

 مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور با اشاره به استفاده از کیسه‌های خون فیلتر دار در کشور که محاسن بسیاری را در فرایند درمان به همراه داشته گفت: علاوه بر آزمایش‌های مرسوم خونی غربالگری آنتی‌بادی کلیه خون‌های اهدایی آغاز شده و تا پایان سال در کل کشور انجام خواهد شد.

نظرات