تعمیرات اساسی - نیرو پژوه شرق

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: باید در بحث تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی از روش‌های سنتی فاصله گرفت و شیوه‌های نو و روزآمد را جایگزین کرد.

به گزارش مشعل نیوز، وحیدرضا زیدی‌فرد  در نخستین گردهمایی تعمیرات ایمنی و تعالی سازمانی شرکت‌های پالایش گاز با اشاره به اینکه آمادگی شرکت‌های پالایشی گاز در زمستان ضروری است، بیان کرد: امروز تولید و مصرف گاز ما سربه‌سر و برابر است، ازاین‌رو در ماه‌های سرد سال بر لبه باریک حرکت می‌کنیم.

وی افزود: باید در موضوع تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی از روش‌های سنتی فاصله گرفت و شیوه‌های نو و روزآمد را جایگزین کرد که البته بخشی از کارهای تسهیل‌کننده این روزآمدسازی را خود ما می‌توانیم انجام دهیم.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت تصریح کرد: در جریان تلاش‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌های پالایش گاز هستم و معتقدم این تلاش‌ها نوعی جهاد است و امیدواریم امسال را با کمترین دغدغه یا حادثه در صنعت گاز طی

نظرات