استاندارد: استفاده از مکمل‌های بهبود کیفیت سوخت منجر به آسیب خودرو می‌شود

 طبق ارزیابی های فنی سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام وزارت نفت، سوخت تحویلی به جایگاه‌های کشور منطبق بر استانداردهای مصوب است و استفاده از مکمل‌های بهبود کیفیت سوخت خودرو مجاز نیست.

ببه گزارش مشعل نیوز، استاندارد ملی و بین المللی مواد افزودنی به سوخت با عنوان مکمل سوخت (After Market) یا عناوین دیگر وجود ندارد و این مکمل ها تحت نظارت استاندارد نیست.

برپایه این گزارش، از آنجایی که استفاده از این فرآورده‌ها منجر به آسیب دیدگی خودرو خواهد شد، بر عدم استفاده از این دسته از محصولات تاکید می شود.

نظرات