گزارش عملكرد هیات مدیره شركت نفت و گاز اروندان به مجمع عمومی سالیانه سال  مالی 1396

 شرکت نفت و گاز اروندان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

شرکت نفت و گاز اروندان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش مشعل نیوز، امروز ۲۵ دی ماه و در دومین روز از این نمایشگاه، شرکت نفت و گاز اروندان تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان امضا کرد.

این تفاهم‌نامه به امضای عبدالله عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان رسید.

همکاری در موضوعات پژوهشی، آزمایشگاهی و نوآوری در حوزه فضای سبز و محیط زیست و... از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.

نظرات