رشد ۱۷.۶ درصدی برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در دی ماه

سخنگوی صنعت برق کشور گفت : انرژی دریافتی صنایع انرژی بر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

به گزارش مشعل نیوز، "مصطفی رجبی مشهدی" مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: مشترکین فولادی، سیمانی و فلزی کشور در دوره ۴ ماهه گرم سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲، ۵/۶ و ۸ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند و رشد انرژی دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در چهارماهه گرم سال در سال جاری نسبت به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۴/۵ و ۲۰/۴ درصد بوده است.

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: مشترکین فولادی، سیمانی و فلزی کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۹ دی ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۴/۲،۵/۶ و ۶/۵ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند و رشد برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در این بازه برابر ۵ درصد بوده است.

سخنگوی صنعت برق در خصوص تأمین برق مورد نیاز صنایع انرژی بر در اولین ماه زمستان سال جاری گفت: مشترکین فولادی، سیمانی و فلزی کشور از ابتدای زمستان سال جاری تا تاریخ ۲۲ دی ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب برابر ۲۶/۵، ۱۸/۷، ۸/۷ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند. رشد برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در این بازه برابر ۱۷/۶ درصد بوده است.

نظرات