معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در شصت و دومین نشست مدیران ارشد بخش آب کشور بر تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای در ابلاغ به صنایع پرآب‌بر مبنی بر استفاده از آب جایگزین و پساب تأکید کرد.

جایگزینی پساب به صنایع پرآب‌بر ابلاغ شود

به گزارش مشعل نیوز، محمد جوانبخت اظهار داشت: مدیریت توأمان آب و برق یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو و بسیار مورد تأکید شخص وزیر نیرو است و هیچ روزی نیست که روند اجرای این طرح از سوی ایشان مورد پیگیری قرار نگیرد. بنابراین همه مدیران استانی باید بر اجرای این طرح اشراف کامل داشته باشند.

وی افزود: همه صاحب‌نظران بر این مسئله تأکید دارند که برنامه‌های بخش آب را نمی‌توان بدون در نظرگرفتن بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیش برد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا بیان داشت: به همین دلیل این مهم در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و در این جلسه نیز، موضوعاتی همچون مدیریت توأمان آب و برق، اجرای بند ع تبصره ۸، بازتخصیص آب صنایع و پروژه‌های اضطراری با تکیه بر شیوه‌های ارزیابی هوشمند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح تحویل حجمی آب نیز گفت: این طرح جزو تکالیف قانونی وزارت نیرو است و با وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای این طرح قرار دارد، همه ما مکلف و مصمم بر اجرای آن هستیم و باید عقب ماندگی چند ساله در اجرای آن را جبران کنیم.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار ایران در بخش آب، هیچ تکلیفی بالاتر از صیانت از منابع آبی نیست و هر اقدامی هرچند اندک، جزو واجبات مدیریت بخش آب کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اجرای دقیق طرح بازتخصیص آب صنایع نیز گفت: هیچ صنعت پرآب‌بری نباید در استان وجود داشته باشد که از سوی شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ استفاده از پساب جایگزین را دریافت نکرده باشد.

اجرای ضعیف طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها در گذشته

بنابراین گزارش، علیرضا الماسوندی معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با اشاره به ضرورت اجرای بند ع تبصره هشت قانون بودجه با عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها اظهار داشت: عمده مصارف استان‌های کشور از منابع آب زیرزمینی است که با وقوع افت شدید این منابع، برخی نقاط کشور دچار کاهش کیفی و کمی آب شده‌ است.

وی با اشاره به اجرای ضعیف این طرح در سال‌های گذشته ادامه داد: طبق آمارهای اعلام شده کشور در سال ۹۷ با حدود ۴۶ درصد تنش در بخش شرب روبرو بوده است که اقدامات مقتضی برای کنترل آن صورت نگرفت، لذا یکی از طرح‌های جامع برای صیانت از آبخوان‌ها، اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق است.

الماسوندی گفت: برهمین اساس لازم است شرکت‌های آب منطقه‌ای علاوه بر فعال کردن کمیته‌های سازگاری با کم‌آبی، نظرات و مشکلات اجرای این طرح را به صورت مکتوب به مدیران شرکت مدیریت منابع آب اعلام کنند.

نظرات