وزارت برق عراق خبر داد که به علت کمبود پیش آمده در گاز وارداتی، تولید برق این کشور بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافته است.

صادرات گاز ایران به عراق متوقف شد

به گزارش مشعل نیوز؛ وزارت برق عراق روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که به دنبال کاهش تکیه بر گاز وارداتی از طریق ساخت سیکل‌های ترکیبی و فعالسازی نیروگاه‌های حرارتی و نیز پروژه‌های انرژی خورشیدی است.

در این بیانیه آمده است: کمبود گاز وارداتی تاثیر خود را بر نیروگاه های برق گذاشته و موجب نقص بیش از 4 هزار مگاواتی در شبکه تامین برق در بغداد و مناطق مرکزی و کاهش ارسال برق به مناطق جنوبی شده است.

این بیانیه می افزاید: وزارت برق عراق طبق دستورات دولت و با هماهنگی وزارت نفت به دنبال جایگزین کردن کمبود گاز برای فعالسازی نیروگاه ها با سوخت های جایگزین است تا زمانی که گاز وارداتی که به علت انجام تعمیرات در داخل ایران متوقف شده است، از سر گرفته شود.

وزارت برق عراق از شهروندان خواست تا تعهدات و وظایف این وزارتخانه را درک کنند، زیرا واردات گاز جزء این تعهدات نیست.

نظرات