توسعه بزرگ‌ترین میدان گازی ترکمنستان به شرکت اماراتی واگذار شد | میدل ایست  نیوز

دو شرکت ترکمان گاز و شرکت نفت ابوظبی (ادنوک) یادداشت تفاهمی برای توسعه میدان گازی گالکینکش، بزرگترین میدان گازی در ترکمنستان امضا کردند.

به گزارش مشعل نیوز،  دو شرکت ترکمان گاز و شرکت نفت ابوظبی (ادنوک) یادداشت تفاهمی برای توسعه میدان گازی گالکینکش، بزرگترین میدان گازی در ترکمنستان امضا کردند.

یک روزنامه در ترکمنستان نوشت که این یادداشت تفاهم در پی سفر قربان قلی بردی محمدوف، رئیس شورای خلق ترکمنستان به امارات امضا شد.

براساس آنچه در روزنامه «ترکمنستان بی طرف» آمده است، این یادداشت تفاهم همکاری نشان دهنده نیت طرفین برای شراکت در توسعه سومین مرحله از میدان گازی گالکینکش و مشارکت احتمالی در اجرای پروژه های انرژی و زیرساخت های لوله های گاز برای تامین گاز طبیعی منطقه و کشورهای دیگر است.

دو شرکت یادداشتی برای بررسی فرصت های احتمالی برای همکاری علمی، فنی و اقتصادی در زمینه کاهش انتشار متان در جو امضا کردند.

میدان گازی گالکینکش از سال 2013 بهره برداری می شود و مساحت آن بیش از 5 هزار متر مربع است و ذخایری بالغ بر 27.4 میلیون متر مکعب گاز دارد.

مرحله دوم توسعه این میدان، صادرات گاز به چین را از 40 الی 60 میلیارد متر مکعب در سال و در مرحله سوم توسعه این میدان، صادرات گاز به افغانستان، پاکستان و هند است.

نظرات