دو کشور ترکمنستان و آذربایجان در حال مذاکره پیرامون رفع مشکل قطع موقت سوآپ گاز و برقراری مجدد آن هستند.

رایزنی ترکمنستان و آذربایجان برای برقراری مجدد سوآپ گاز

به گزارش مشعل نیوز، سوآپ گاز ترکمنستان که بین این کشور، ایران و آذربایجان اجرا می‌شود، موقتاً قطع و در حال حاضر، دو کشور ترکمنستان و آذربایجان در حال مذاکره پیرامون رفع مشکل و برقراری مجدد سوآپ گاز هستند.

بنا بر این گزارش، ایران روزانه گاز وارداتی از کشور ترکمنستان را به آذربایجان سوآپ می‌کند که در حال حاضر، تا حصول نتیجه بین دو کشور یادشده، این جریان بطور موقت متوقف شده و پس از توافق دو کشور بر سر این مساله، سوآپ گاز بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

نظرات