مجتمع پتروشیمی جم برای هفتمین سال متوالی، گواهینامه انطباق مصرف انرژی واحدهای الفینی و پلیمری با معیار مصرف استانداردهای ملّی را دریافت کرد.

پتروشیمی جم گواهی انطباق مصرف انرژی واحدهای الفینی و پلیمری را دریافت کرد

به گزارش مشعل نيوز؛ بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از پتروشیمی جم؛ این مجتمع با فراهم کردن شرایط لازم جهت انطباق معیار مصرف انرژی، با پایش‌های متوالی و کنترل مصرف حامل‌های انرژی موفق به اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی با استاندارد ملّی معیار مصرف انرژی، در واحدهای الفینی و پلیمری طبق استانداردهای 13370 و 9648 از سوی سازمان ملّی استاندارد ایران شده است.

بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، واحدهای تولیدی که فرآیند تولید آنها مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری شده است توسط سازمان ملّی استاندارد ایران مورد بازرسی قرار می‌گیرند؛ که در این بازرسی میزان مصرف ویژه انرژی واحدهای تولیدیSEC (Specific Energy Consumption)  که یک شاخص جهانی است بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه پایش می‌شود.

گزارش بازرسی فرآیندهای انرژی‌بر و نتایج بازرسی انطباق انرژی مصرفی واحدهای الفینی و پلیمری با معیار مصرف استانداردهای ملّی 13370 و 9648 مشتمل بر محاسبات مصرف ویژه انرژی با توجه به مقادیر مصرف سالانه گاز، برق، بخار، آب، هوا و نیتروژن در واحدهای پلیمری (واحدهای HDPE و LLDPE) و الفین است.

گفتنی است پتروشیمی جم برای هفتمین سال متوالی موفق به اخذ گواهی انطباق مصرف در واحدهای الفینی و پلیمری طبق استانداردهای 13370 و 9648 در سال 1400 شده است.

نظرات