آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی ظهر امروز (دوشنبه، ۲۲ اسفندماه) با حضور مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در محل این شرکت برگزار شد.

 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • یدالله رحمانی، فرمانده بسیج شرکت ملی گاز ایران
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی
 • آیین بزرگداشت روز شهدا و اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری شهید حاج قاسم سلیمانی

نظرات