هلدینگ خلیج فارس برای تصاحب دارایی‌های PCC خیز برداشت؟

رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام واریز بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن این معامله خبر داد.

به گزارشمشعل نيوز، حسین قربانزاده گفت: ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی دیروز توسط شرکت خریدار به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: فروش این سهام در راستای تکالیف بند الف تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ است که وظیفه سازمان خصوصی سازی است.

قربانزاده گفت: البته همواره این دغدغه مورد توجه است که نباید در فروش سهام شرکت‌های دولتی نگاه درآمدی صرف داشت و به همین دلیل در این مزایده ابتدا اهلیت و صلاحیت متقاضیان شرکت در مزایده یعنی پالایشگاه نفت تهران و شرکت اهداف در کارگروه پایش اهلیت بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و ضمناً ملاحظات بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد چنانکه اتفاقاً فروش بلوکی این سهام بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه برگرداند.

بزرگترین مزایده تاریخ/ واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس قطعی شد

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خوشبختانه این تأمین مالی غیرتورمی صرفاً محدود به امسال نیست و هر شش ماه یک بار تا چهار سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

گفتنی است؛ نهم آبان ماه بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه ۱,۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، پس از سه روز رقابت نفس‌گیر و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، نهایتاً در قیمت ۱,۸۵۱ تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله دیروز واریز و معامله قطعی شد.

نظرات