آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت با حضور جواد اوجی، وزیر نفت در محوطه وزارت نفت برگزار شد.

 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • سردار ابوالقاسم چمن،معاون اجرایی سپاه پاسداران،جواد اوجی ،وزیر نفت
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • جواد اوجی، وزیر نفت
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • سردار ابوالقاسم چمن،معاون اجرایی سپاه پاسداران،
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • از راست : سردار ابوالقاسم چمن،معاون اجرایی سپاه پاسداران، جواد اوجی، وزیر نفت و مجید چگنی ، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج
 • آیین بزرگداشت هفته بسیج

نظرات