سوآپ گاز تامین کننده امنیت سیاسی و اقتصادی

یک نماینده مجلس می‌گوید: امنیت جلوه‌های مختلفی داردکه یکی از ابعادآن، امنیت در عرصه‌ی انرژی است؛قرارداد سوآپ سبب تبدیل ایران به هاوب گازی منطقه و درپی آن وابستگی سایر کشورها به ایران می‌شود.

به گزارش مشعل نيوز، نماینده ی مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای قرارداد سوآپ برای کشور، بیان کرد: قراردادهای سوآپ به معنای آن است که گاهی کشوری متاع و مزیتی دارد و آن را طبق قراردادی در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهد، سپس در جای دیگر معادل آن را تحویل می‌گیرد، این نوع قرار دادها سبب کاهش هزینه‌های حمل نقل و فراهم شدن زیر ساخت‌ها می‌شود.

محمد تقی نقد علی در گفت و گو با «مهر» در ادامه افزود: قطعاً با قرارداد سوآپ، می‌توان نیاز به گاز بخش شمالی کشور را تأمین کرد و معادل آن را در جنوب تحویل داد؛ قرارداد سوآپ گاز یقیناً یک قرارداد سود آور هم برای ایران و هم برای کشورهای دخیل در این قرارداد، محسوب می‌شود، به ویژه این که قرارداد سوآپ می‌تواند اثر تحریم‌های تحمیل شده بر کشور را خنثی کند.

وی در ادامه اشاره کرد: امنیت جلوه‌های مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن، امنیت در عرصه‌ی انرژی است؛ قرارداد سوآپ سبب تبدیل ایران به هاوب گازی منطقه و در پی آن وابستگی سایر کشورها به ایران می‌شود، همین موضوع باعث شکل گیری ارتباط و در هم تنیدگی روابط کشورهای طرف قرارداد و همچنین ایجاد منافع مشترک بین آنها می‌شود.

نقد علی در ادامه افزود: در این شرایط، زمان‌هایی که با چالش‌های امنیتی مواجه می‌شویم کشورها با در نظر گرفتن منافع مشترک خود به تصمیم گیری اقدام می‌کنند؛ در واقع قرارداد سوآپ ضمانتی برای ارتباط‌های دوستانه بین ایران و کشورهای دیگر خواهد بود.

این نماینده در پایان در خصوص امکان راه یابی ایران به بازار گاز اروپا نیز گفت: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، چالش و تنش‌های زیادی بین روسیه و کشورهای اروپایی شکل گرفته، در این شرایط روسیه تصمیم به عدم فروش گاز به اروپا را اتخاذ کرده؛ این موضوع یک حلقه ی واسطه‌ای است تا ایران بتواند به وسیله‌ی آن توسط کشورهایی مانند ترکیه، به کشورهای اروپایی که اکنون نیاز مبرم به گاز دارند، گاز رسانی کند و از این طریق سود فراوانی نصیب کشورمان شود.

نظرات