سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره انعقاد قرارداد نفت در برابر غذا میان ایران با کره‌ جنوبی مطرح شده که این موضوع را تکذیب می‌کنم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مشعل؛ بهرام قاسمی، در نشست خبری و در پاسخ به این پرسش که ابهام‌هایی درخصوص کانال مالی بین ایران و اروپا از قبیل نفت در برابر غذا و تعیین میزبانی وجود دارد، گفت: درباره موضوع میزبانی هنوز زود است قضاوت کنیم.

وی افزود: مباحثی در میان کشورهای اروپایی وجود داشته است و برخی کشورها این امکان را نداشتند که میزبانی را عهده‌دار شوند و برخی دیگر نیز اعلام آمادگی و این موضوع را با ما مطرح کرده‌اند، منتظر می‌مانیم تا روند تکمیل و قطعی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: فشار آمریکا به کشورها جدی است و این موضوع پیچیدگی‌هایی دارد، اما اراده دیده شده در کشورهای اروپایی مثبت است و تصور می‌کنم در حال یافتن راهکارهایی برای استقرار سازوکارهای مناسب هستند.

قاسمی عنوان کرد: نگاه ما خوشبینانه است و امیدواریم این روند به‌خوبی پیش رود، همچنین شایعه‌پراکنی و گفتارهای غلط از قبیل نفت در برابر غذا که از کانون‌های مشخصی بیان می‌شود زیربنایی ندارد.

نظرات