.:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: تحقق 99 درصدی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی/صادرات 760 میلیون بشکه نفت در سال 95 ::. .:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: تحقق 99 درصدی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی/صادرات 760 میلیون بشکه نفت در سال 95 ::.
كد خبر: MN-375659 تاریخ : 8 /11 /1396 ساعت : 16:41 نسخه چاپي ارسال به دوست
تحقق 99 درصدی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی/صادرات 760 میلیون بشکه نفت در سال 95

 بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95، میزان تولید نفت 103 درصد رشد داشته، 99 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تامین، 760 میلیون بشکه نفت صادر و هفت میلیارد و 312 میلیون دلار درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.

به گزارش پايگاه خبري مشعل؛  گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور توسط عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه (4 بهمن 96) در مجلس قرائت شد.
عادل آذر در زمان تحویل این گزارش به مجلس گفت: این بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه است که بر اساس ماده221 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می­گردد .
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها درآمدشان را به حساب خزانه واریز نکرده اند و اگر این کار را می کردند، امروز مشکلی برای بودجه نداشتیم.
در این گزارش ضمن اشاره به میزان تحقق بودجه عمومی و عمرانی کشور، جزئیات مصارف بودجه نیز قید شده است.

**تحقق 99 درصدی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی
منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهترین واگذاری دارایی های سرمایه ای به شمار می رود که میان تحقق آن حدود 99 درصد بوده است.
از 74 هزار و 502 میلیارد تومان پیش بینی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در سال 95، مبلغ 73 هزار و 882 میلیارد تومان معادل 99.2 درصد تحقق یافته است.

** تولید یک میلیارد و 400 میلیون بشکه ای نفت در سال95
در سال 1395 ، مقدار نفت خام تولیدی معادل یک میلیارد و 418 میلیون بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی نیز معادل 294 میلیون بشکه بوده است.
از نفت خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار 765 میلیون بشکه به ارزش 33 میلیارد و 880 میلیون دلار صادر و 609 میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها شده است.
همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار 204میلیون بشکه به ارزش 9 میلیارد و 400 میلیون دلار صادر و 72 میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

** تراز مثبت 640 میلیون دلاری در صادرات گاز
مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات در بودجه سال 95، حدود 640 میلیون دلار است.

** رشد 103 درصدی تولید نفت
تولید نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال 95 یک میلیارد 376 میلیون بشکه بوده که با تحقق 103.1 درصدی میزان تولید به یک میلیارد و 418 میلیون بشکه رسید.
در بخش تولید میعانات گازی پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه 280 میلیون بشکه بوده که با تحقق 105درصدی میزان تولید به 294 میلیون بشکه رسید.
در گزارش تفریغ تصریح شده است که حدود هفت میلیون بشکه مغایرت در میزان تولید و عرضه نفت خام در سال95 وجود دارد.

** صادرات765 میلیون بشکه
در بخش صادرات نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه 765 میلیون بشکه بوده که 100 درصد آن تحقق یافته است.
در بخش صادرات میعانات گازی پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال 95 نیز 204 میلیون بشکه بوده که 100 درصد آن تحقق یافته است.

** تحویل 609 میلیون بشکه نفت به پالایشگاه های کشور
در بخش فروش داخلی نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه 611 میلیون بشکه بوده که 97.7 درصد معادل 609 میلیون بشکه تحقق یافته است.
در بخش فروش داخلی میعانات گازی نیز پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال 95 نیز 76 میلیون بشکه بوده که 97.7 درصد معادل 72 میلیون بشکه آن تحقق یافته است.

** ارزش 60 میلیارد دلاری تولید نفت
ارزش پیش بینی شده برای تولید نفت خام در بودجه سال 95، مبلغ 190 هزار و 775 میلیارد تومان و 60 میلیارد و 564 میلیون دلار بوده است که با پوشش 99.2 درصدی در نهایت، 189 هزار و 273 میلیارد تومان و 60 میلیارد و 402 میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای تولید میعانات گازی در بودجه سال 95، مبلغ 39 هزار و 135 میلیارد تومان و 12 میلیارد و 424 میلیون دلار بوده است که با پوشش 108 درصدی در نهایت، 42 هزار و 422 میلیارد ریال و 13 میلیارد و 479 میلیون دلار تحقق یافته است.

** ارزش 33 میلیارد و 880 میلیون دلاری صادرات نفت
ارزش پیش بینی شده برای صادرات نفت خام در بودجه سال 95، مبلغ 108 هزار و 440 میلیارد تومان و 34 میلیارد و 425 میلیون دلار بوده است که با پوشش 97.5 درصدی در نهایت، 105 هزار و 758 میلیارد تومان و 33 میلیارد و 880 میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای صادرات میعانات گازی در بودجه سال 95 نیز مبلغ 28 هزار و 857 میلیارد تومان و 9 میلیارد و 161 میلیون دلار بوده است که با پوشش 102.1 درصدی در نهایت، 29 هزار و 463 میلیارد تومان و 9 میلیارد و 400 میلیون دلار تحقق یافته است.

** ارزش فروش داخلی
ارزش پیش بینی شده برای فروش داخلی نفت خام در بودجه سال 95، مبلغ 82 هزار و 335 میلیارد تومان و 26 میلیارد و 138 میلیون دلار بوده است که با پوشش 97.9 درصدی در نهایت، 80 هزار و 617 میلیارد تومان و 25 میلیارد و 627 میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای فروش داخلی میعانات گازی در بودجه سال 95 نیز مبلغ 10 هزار و 278 میلیارد تومان و 3 میلیون و 263 میلیون دلار بوده است که با پوشش 97 درصدی در نهایت، 9 هزار و 971 میلیارد تومان و 3 میلیارد و 157 میلیون دلار تحقق یافته است.

**عدم واریز 11 هزار و 479 میلیارد تومان پول گاز به خزانه
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95، مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

** عدم واریز پول پتروشیمی ها بابت خوراک
مبلغ چهار هزار و 479 میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران هم تاکنون به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.

** بدهکاری 7 هزار و 202 میلیارد تومانی پالایش و پخش
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ هفت هزار و 202 میلیارد تومان بدهکار است.
همچنین شرکت های پتروشیمی، از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، با احتساب وصولی های سال 1396 بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی سال 1395، مبلغ 266 میلیارد تومان بدهکار هستند.

** هزینه کرد 370 میلیارد تومان بودجه در محل غیر مرتبط
مطابق بند (د) تبصره ( 1) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد، به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تنها مبلغ یک هزار و 43 میلیارد تومان از محل افزایش پنج درصد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما جهت مصارف مورد اشاره به شرکت های ذیربط اختصاص و پرداخت کرده و مبلغ 370 میلیارد تومان از عوارض وصول شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف مورد نظر یعنی هزینه های جاری شرکت، مصرف شده است.

**عدم انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه میادین مشترک
به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به وزارت نفت اجازه داده شده است که پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
علی رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

** واریز هفت میلیارد و 312 میلیون دلار به به حساب صندوق توسعه ملی
از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل؛ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و 312 میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک
میلیارد و 177 میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.

اخبار مرتبط :


امتیاز خبر:
نظرات خوانندگان:

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

عنوان:

متن نظر:

کد امنیتی:

اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد