چرا بهره برداری در پتروشیمی،جزو مشاغل سخت و زیان آور نیست؟
ارسال شده در تاریخ : 8/10/1394   ساعت : 10:55
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


تعدیل نیرو در شرکت حفاری شمال
ارسال شده در تاریخ : 8/10/1394   ساعت : 10:50
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


حق وتعین وضعیت کارکنان قرادادی بعد از۴سال
ارسال شده در تاریخ : 3/10/1394   ساعت : 8:46
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


اعتصاب غذاي كارمندان رسمي در هلدينگ خليج فارس
ارسال شده در تاریخ : 16/9/1394   ساعت : 8:13
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


روستاهای تشنه خوزستان/ روزنه ای که در دل لوله های نفت و گاز دیده نمی شود
ارسال شده در تاریخ : 8/9/1394   ساعت : 19:51
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


به یاری مردم چابهار که قرار است آلودگی های کارخانه پتروشیمی به سمت آنها سرازیر شود بشتابیید
ارسال شده در تاریخ : 9/8/1394   ساعت : 11:10
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


چرا دلواپس‌مشکلات‌ و بیکاری جوانان نیستید؟
ارسال شده در تاریخ : 7/8/1394   ساعت : 14:56
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


نامه طویل سهامداران پتروشیمی ها به روحانی/ "ورشکست میشویم"
ارسال شده در تاریخ : 26/6/1394   ساعت : 16:41
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


جلوگیری از پرداخت وامها توسط صندوقهای بازنشستگی
ارسال شده در تاریخ : 16/6/1394   ساعت : 16:36
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


درخواست جمعي از قراردادي هاي گاز
ارسال شده در تاریخ : 22/5/1394   ساعت : 10:25
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


درخواست جمعي از پرسنل پالايشگاه شازند
ارسال شده در تاریخ : 22/5/1394   ساعت : 10:16
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


نامه دانشجویان به معاون رئیس جمهور: حذف تدریجی کارت سوخت یک عقب‌گرد بزرگ در حوزه شفافیت اطلاعات است
ارسال شده در تاریخ : 24/3/1394   ساعت : 9:30
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد


به فرمانده جهاد اقتصادی نیازمندیم
ارسال شده در تاریخ : 21/3/1394   ساعت : 12:5
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


مشکل کارکنان مدت موقت نفت!!
ارسال شده در تاریخ : 3/3/1394   ساعت : 19:45
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


نامه دانش آموختگان P.U.T به وزیر نفت/"از بلاتكليفي نجاتمان دهيد
ارسال شده در تاریخ : 28/2/1394   ساعت : 17:52
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


بلاتکلیفی 3300 کارمند نفتي؟!
ارسال شده در تاریخ : 31/1/1394   ساعت : 18:10
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


انتقاد خانواده هاي پالايشگاه امام خميني( ره) اراك از مركز فرهنگي اين پالايشگاه
ارسال شده در تاریخ : 26/1/1394   ساعت : 16:2
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


گلايه کارکنان شركت عملیاتی ملی حفاری
ارسال شده در تاریخ : 26/1/1394   ساعت : 15:58
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


تعيي تكليف نيروهاي قرارداد موقت شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت
ارسال شده در تاریخ : 28/12/1393   ساعت : 10:31
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


حداقل حقوق کارکنان نفتی در سال 93
ارسال شده در تاریخ : 20/12/1393   ساعت : 16:1
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


منابع سرشار نفت و گاز در حرف به اسم ایلام در عمل به کام دیگران!
ارسال شده در تاریخ : 27/8/1393   ساعت : 14:52
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


درخواست مجدد طرح سواپ نفتی
ارسال شده در تاریخ : 9/8/1393   ساعت : 11:17
ديدگاه، انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031و ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.comاقدام فرماييد.


چرا كشتي اصل 44 با سو استفاده بعضي ازمديران به گل نشست؟
ارسال شده در تاریخ : 8/8/1393   ساعت : 13:44
ديدگاه، انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031و ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.comاقدام فرماييد.


گلایه از رئیس جمهور بخاطر کم لطفی در یک تقدیر نفتی
ارسال شده در تاریخ : 18/6/1393   ساعت : 8:6
ديدگاه، انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031و ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.comاقدام فرماييد


درخواست جمعی از کارکنان از مدیران وزارت نفت: آیاوقت رسیدگی به اوضاع باشگاه های نفت فرا نرسیده؟!
ارسال شده در تاریخ : 16/5/1393   ساعت : 16:30
ديدگاه، انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031و ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.comاقدام فرماييدقبلی  1 2 3 4 5 6  بعدی
اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد