یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور
ارسال شده در تاریخ : 4/10/1395   ساعت : 16:29
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


نامه اعتراضی جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت
ارسال شده در تاریخ : 22/9/1395   ساعت : 20:29
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


جشن پیروزی اجلاس 171 اوپک یا عزای وابستگی به نفت؟!
ارسال شده در تاریخ : 16/9/1395   ساعت : 9:36
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


تمرکز‎ زدایی و برون‎سپاری در شرکت‎های بین‎المللی نفتی
ارسال شده در تاریخ : 16/9/1395   ساعت : 9:17
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


اجلاس اوپک تثبیت هنر دیپلماسی دولت یازدهم
ارسال شده در تاریخ : 13/9/1395   ساعت : 15:59
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


جای IOC ها چه شرکت هایی بیایند؟
ارسال شده در تاریخ : 8/9/1395   ساعت : 14:8
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


طرح بنزینی مجلس بدنبال چیست؟
ارسال شده در تاریخ : 8/9/1395   ساعت : 13:59
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


انتقاد از شيوه جذب نيرو در پتروشیمی آبادان
ارسال شده در تاریخ : 8/9/1395   ساعت : 13:26
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


نفت و گاز کشف کنید و پروژه بگیرید
ارسال شده در تاریخ : 7/9/1395   ساعت : 11:52
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


۲۰۰ هزار شغلی که با یک ابلاغیه دولت دود شد!
ارسال شده در تاریخ : 16/8/1395   ساعت : 7:52
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


مشکلات همسایگی شهر جدید صدرا شیراز با خطوط لوله نفت و گاز
ارسال شده در تاریخ : 13/8/1395   ساعت : 18:46
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


توضيحات پتروشيمي جم درباره نشست خبري مهندس ميرافضلي
ارسال شده در تاریخ : 11/8/1395   ساعت : 16:47


مقایسه برخی مدیران نفتی با عربستان توسط امام جمعه جم
ارسال شده در تاریخ : 6/8/1395   ساعت : 9:15


کارت سوخت ابزاری برای مقابله با تحریم واردات بنزین
ارسال شده در تاریخ : 24/7/1395   ساعت : 15:38


وعده‌های عملی نشده دولت برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان
ارسال شده در تاریخ : 10/7/1395   ساعت : 16:22
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


مشکلات عمده و اساسی ایثارگران صنايع پتروشيمي وشرکت‌های تابعه
ارسال شده در تاریخ : 9/7/1395   ساعت : 8:56
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


قراردادهای نفتی «IPC» فقط طبق فرامین رهبری قابلیت اجرایی دارند
ارسال شده در تاریخ : 8/7/1395   ساعت : 17:13
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


نامه استاد برجسته اقتصاد انرژی خطاب به نمایندگان مجلس
ارسال شده در تاریخ : 23/6/1395   ساعت : 15:48
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


روابط عمومی وزارت نفت درباره عملکرد زنگنه نظرسنجی کند
ارسال شده در تاریخ : 19/6/1395   ساعت : 11:1
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


نفتی ها در بهشتند یا معلمان؟
ارسال شده در تاریخ : 16/6/1395   ساعت : 9:26
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


دو مدیرعامل و یک ماشین امضا!
ارسال شده در تاریخ : 15/6/1395   ساعت : 16:7
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


لزوم تسریع وزارت نفت در انتشار متن اصلی IPC
ارسال شده در تاریخ : 15/6/1395   ساعت : 15:38
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


درخواست کارکنان صنعت نفت از رهبری: شما به داد ما برسید!
ارسال شده در تاریخ : 30/5/1395   ساعت : 19:17
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


بیانیه جمعی از متخصصان صنعت نفت کشور در خصوص قراردادهاي نفتي
ارسال شده در تاریخ : 24/5/1395   ساعت : 8:56
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.


گلايه يكي از کارکنان قرار داد موقت امیدیه
ارسال شده در تاریخ : 24/5/1395   ساعت : 8:54
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك به شماره 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.قبلی  1 2 3 4 5 6  بعدی
اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد