رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز دیگر بر همگان مسجل شده است که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن صادرات آن به هر دلیل و بهانه‌ای ناکام شده است.

به گزارش پايگاه خبري مشعل؛ عبدالناصر همتی،در یادداشت صفحه اینستاگرام خود نوشت: با معافیت تدریجی کشورهای متعدد از تحریم خرید نفت ایران، فضای آینده تجاری و در آمدی کشور مشخص‌تر می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌های اخیر ذخایر ارزی خود را به حد مطلوب رسانده است، متناسب با شرایط در حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامتحمل به حداقل رسیدن صادرات نفت، برنامه مناسب را دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی همراه با برنامه‌ریزی برای تعادل بازار ارز و کنترل تورم، برای توجه به وضع معیشتی و رفاهی مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی کنار دولت قرار دارد و از هیچ کوششی فروگذار نیست.

نظرات