پیشرفت ۹۸ درصدی پتروشیمی لردگان

مدیرعامل پتروشیمی لردگان از بهره‌برداری فاز دوم این طرح خبر داد و گفت: در سومین ماه از سال جهش تولید واحد آمونیاک پتروشیمی لردگان در مدار تولید قرار گرفت که ۶۷۷ هزار تن  به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه می‌کند.

به گزارش مشعل نيوز، «محسن محمودی» با اشاره به اینکه این طرح با هدف تولید ۶۷۷ هزار تن آمونیاک راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: واحدهای تولید اوره و آمونیاک لردگان در سه فاز طراحی شده که فاز اول آن یوتیلیتی (تجیزات و پشتیبانی) بوده و به طور کامل در مدار سرویس قرار گرفته است. فاز دوم تولید آمونیاک است که در مرحله بهره برداری قرار گرفت و در آخر، فاز تولید اوره با ظرفیت حدود یک میلیون تن است که در ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. 

 محمودی بهره‌برداری از پتروشیمی لردگان را از آن جهت حایز اهمیت دانست که این راه‌اندازی بدون حضور کارشناسان خارجی با همت و تلاش کارشناسان صنعت پتروشیمی و با ثبت رکورد ۲۷ میلیون نفر ساعت کارکرد ایمنی بدون حادثه راه‌اندازی شده است.  

وی با اشاره به آثار مثبت این طرح در جهت توسعه اقتصادی منطقه بیان داشت: با افتتاح کامل این پتروشیمی ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهندشد که بیشتر آنها نیروهای بومی را شامل می‌شود.

نظرات