کل ذخایر نفت جهان ۱.۴میلیارد بشکه برآورد شده که تنها تا ۸۲ روز می‌تواند توقف صادرات نفت از منطقه خاورمیانه در صورت تشدید درگیری‌ها را پوشش دهد.

اقتصاد دنیا بدون نفت خلیج فارس چقدر دوام می‌آورد؟

طی چند سال گذشته، سیستم ذخایر استراتژیک نفت دنیا چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است. اگر لازم باشد ذخایر نفتی جهان می‌توانند با پیامدهای حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق کنار بیایند اما اگر درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش یابد، مواجهه با چنین اختلال‌هایی در تولید نفت چندان آسان نخواهد بود.

کل ذخایر استراتژیک نفت در جهان 1.4 میلیارد بشکه برآورد شده است چنانچه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس بالا بگیرد و صادرات نفت این منطقه متوقف شود که بیش از 17 میلیون بشکه در روز است ذخایر نفت دنیا تنها تا 82 روز می‌تواند توقف صادرات نفت خلیج فارس را پوشش دهد.

ذخایر 1.4میلیارد بشکه‌ای نفت جهان برای پوشش نفت ازدست‌رفته عربستان یعنی 5.7 میلیون بشکه در روز نیز تا 245 روز دوام خواهد آورد که معادل حدود 8 ماه است.

 بر اساس گزارش بلومبرگ