«شکیب خلیل » وزیر پیشین انرژی و معادن الجزایر، عربستان را عامل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی دانست.

 خلیل،  در سخنرانی در نشستی در استان «بومرداس» الجزایر با موضوع 'الگوهای اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت' گفت، عربستان مسئول سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی است .
وی افزود، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا فشار زیادی بر عربستان به دلیل کشتن جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در ترکیه وارد کرد و عربستان هم به علت این فشارها باعث کاهش قیمت نفت شد.
وزیر پیشین انرژی الجزایر در ادامه گفت، عربستان از یک سو در تنگنا قرار گرفته و از سوی دیگر روسیه نیز تمایلی به افزایش قیمت نفت ندارد و در کل این دو عامل باعث شده است در بازار نفت بحران به وجود بیاید در نتیجه اکنون افزایش قیمت نفت در گرو تصمیم این دو کشور است.
خلیل در مورد دیدار بن سلمان از الجزایر که قرار است اوایل هفته آینده انجام شود نیز گفت، علت اصلی دیدار او از الجزایر وضعیت کنونی بازارجهانی نفت است.
وی در ادامه گفت، الجزایر در شرایط کنونی بهتر است بر بازارهای آفریقا سرمایه گذاری کند زیرا فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در این کشورها وجود دارد.
شکیب خلیل از سال 2000 تا 2010 به مدت 10 سال وزیر انرژی الجزایر بود.

نظرات