بررسی طرح پیشنهادی شرکت «زاروبژنفت» روسیه برای توسعه سه میدان نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در دستور کار یکصد و شصتمین جلسه کمیته مشاوران مدیریت مخازن قرار داشت.

به گزارش مشعل؛ یکصد و شصتمین جلسه کمیته مشاوران مدیریت مخازن با هدف بررسی طرح توسعه میدان‌های چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق برگزار شد.
در این نشست برنامه پیشنهادی شرکت زاروبژنفت روسیه مورد بررسی قرار گرفت.
میدان نفتی چشمه‌خوش از مخازن آسماری و بنگستان و میدان دالپری از مخزن بنگستانی با نفت سبک تشکیل شده است. 
همچنین میدان پایدار شرق نیز متشکل از مخازن آسماری و بنگستان است که ظرفیت تولیدی قابل توجهی دارند.
بر اساس اين گزارش؛ میدان مشترک آبان در 38 کیلومتری جنوب غرب شهرستان دهلران و میدان پایدار غرب در 150 کیلومتری شمال غرب اهواز و 35 کیلومتری مرکز فرآورشی چشمه‌خوش در استان ایلام و مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق قرار گرفته‌است. 
تولید کنونی نفت این 2میدان در مجموع به 36 هزار بشکه در روز می رسد.
شرکت های روسی با مطالعه 11 میدان نفت و گاز ایران، رکورددار امضای تفاهمنامه نفتی با ایران به شمار می روند.
میدان های آبتیمور، منصوری، آبان، پایدار غرب، دهلران، چنگوله، آذر و چشمه خوش از جمله میان های نفتی هستند که شرکت روسی تفاهمنامه مربوط به مطالعات آنها را با ایران امضا کرده اند.
شرکت ملی نفت ایران در روزهای پایانی اسفند پارسال دومین قرارداد جدید نفتی خود در پسابرجام را با کنسرسیومی به رهبری زاروبژنفت روسیه برای توسعه 2 میدان نفتی غرب کشور امضا کرد.
بر این اساس، کنسرسیومی متشکل از زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی ایران قرار شده است که توسعه میدان‌های مشترک نفتی آبان و پایدار غرب را انجام دهند.
قرارداد توسعه میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری برای یک دوره 10 ساله امضا شد. هدف از این قرارداد، دستیابی به تولید روزانه حداکثر 48 هزار بشکه نفت و تولید تجمعی اضافی حدود 67 میلیون بشکه در 10 سال آینده است.

نظرات