گازرسانی به ۴۵ واحد صنعتی و کشاورزی همدان

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از گازرسانی به ۴۵ واحد صنعتی (جزء و عمده) و کشاورزی طی چهار ماه نخست امسال در این استان خبر داد.

به گزارش مشعل نيوز، عبدالله فیاض گفت: طی چهار ماه نخست امسال، به ۴۵ واحد صنعتی جزء و عمده و کشاورزی گازرسانی شده است و به این ترتیب آمار صنایع جزء و عمده و واحدهای کشاورزی بهره‌مند از گاز طبیعی به سه هزار و ۳۸۶ واحد رسید.

وی با اشاره به اولویت شرکت گاز استان همدان برای گازرسانی به صنایع تولیدی و کشاورزی در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: اکنون ۶ مجتمع کشاورزی در شهرک‌های کشاورزی همچنین دو مجتمع کشت گلخانه‌ای از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

نظرات