پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با هدف تاسیس و راه‌اندازی مراکز نوآوری و رشد مشترک، هشت موافقت‌نامه همکاری با دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور امضا کرد.

به گزارش مشعل نيوز، هشت موافقتنامه‌ همکاری بین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری خراسان، پارک علم و فناوری خراسان شمالی، پارک علم و فناوری سمنان و پارک علم و فناوری یزد امضا شد.

هدف از امضای موافقتنامه‌ با پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید چمران اهواز، ایجاد مراکز نوآوری مشترک و هدف از امضای موافقت‌نامه‌ با دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری سمنان، ایجاد مراکز رشد مشترک اعلام شده است؛ پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در توافق با پارک‌های علم و فناوری خراسان، خراسان شمالی و یزد نیز هدف حمایت از واحدهای فناور فعال در صنعت نفت را دنبال می‌کند.

در این آیین، گواهینامه‌های رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار پذیرش در پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت نیز اهدا شد.

بر اساس این گزارش، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با هدف توسعه فناوری‌های مرتبط با این صنعت در میان دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار و تسهیل فرآیندهای زایشی شرکت‌های متکی بر نوآوری از طریق کانون‌های خلاقیت و شکوفایی، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری، خردادماه امسال به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

امروز در حالی هشت موافقت‌نامه بین پارک نفت و دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور امضا شد که پیش از این نیز پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت پنج موافقت‌نامه همکاری با وزارت علوم، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه‌های صنعتی شیراز، علم و صنعت و صنعتی امیرکبیر امضا کرده است.

نظرات