ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته است درحالی که ذخایر بنزین این کشور افزایش یافت.

به گزارش  رویترز، آمارهای موسسه آمریکن پترولیوم اعلام کرد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته است درحالی که ذخایر بنزین این کشور افزایش یافت.

ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 30 اکتبر 8 میلیون بشکه کاهش یافت و به حدود 487 میلیون بشکه رسید. این درحالی است که تحلیلگران انتظار افزایش 890 هزار بشکه ای ذخایر را داشتند.

ذخایر بنزین این کشور 2.5 میلیون بشکه افزایش یافت.

بر اساس این آمار، واردات نفت آمریکا نیز روزانه 164 هزار بشکه افزایش یافته است.

نظرات