مانور امداد و نجات دریایی با حضور نیروهای آتش نسانی مجتمع بندری پارس، صبح امروز 15 مهرماه برگزار شد.

به گزارش  مشعل نيوز- این مانور با سناریو نجات فرد مصدوم در دریا، با حضور غواصان ایستگاه آتش نشانی بندر خدماتی سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

گفتنی است این مانورها به صوت ماهیانه جهت بالابردن کارایی نیروهای آتش نشانی در شرایط مشابه توسط HSE سازمان منطقه ویژه پارس برگزار میِ‌شود.

مانور امداد و نجات 10
مانور امداد و نجات 9
مانور امداد و نجات 8
مانور امداد و نجات 7
مانور امداد و نجات 6
مانور امداد و نجات 5

مانور امداد و نجات 4
مانور امداد و نجات 3
مانور امداد و نجات 2
مانور امداد و نجات 1

نظرات