مقام نخست ایران در اکتشاف نفت و گاز در سال ۲۰۱۹/ اینفوگرافیک

ایران در اکتشاف نفت و گاز در سال 2019 مقام نخست را کسب کرد.

نظرات