رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: به هیچ وجه نباید اقتصادهای دنیا را با اقتصاد خودمان مقایسه کرد. هر اقتصادی دارای اندازه و ظرفیت های خاص خود است؛ قاعدتا کشورها را نه در رشد اقتصادی منفی و نه در رشد اقتصادی مثبت نمی توان با هم مقایسه کرد. از این منظر نمی توان مقایسه کرد که وقتی چیزی برای ازدست دادن ندارید حتما کمتر از کسی که چیزی برای از دست دادن دارد ضرر می کنید.

مقایسه اقتصادی ایران با آلمان تا چه میزان صحیح است؟

 مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص صحبت های آقای روحانی درباره مقایسه رشد نرخ منفی اقتصادی آلمان با نرخ رشد اقتصادی ایران گفت: اصلا مقایسه اقتصاد ایران و آلمان تشبیه و قیاس درستی نیست که آقای روحانی درباره این موضوع سخن گفتند، چرا که برآوردهای اقتصادی وآمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سازمان های بین المللی نشان می دهد اقتصاد ایران رشد نمی کند و اصلا از اقتصاد تحریمی تضعیف شده و کوچک شده ایران چنین توقعی نمی رود.

وی دراین باره افزود: قریب به اتفاق کشورها با شیوع کرونا امسال رشد منفی داشتند، ایران هم از این موضوع استثنا نبود، بلکه ما علاوه بر کرونا، تحریم هم بودیم. به هر حال با نفت یا بی نفت و تحریم، تاکید بر رشد مثبت تایید چشم انداز غلط به جامعه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: به هیچ وجه نباید اقتصادهای دنیا را با اقتصاد خودمان مقایسه کرد. هر اقتصادی دارای اندازه و ظرفیت های خاص خود است؛ قاعدتا کشورها را نه در رشد اقتصادی منفی و نه در رشد اقتصادی مثبت نمی توان با هم مقایسه کرد. از این منظر نمی توان مقایسه کرد که وقتی چیزی برای ازدست دادن ندارید حتما کمتر از کسی که چیزی برای از دست دادن دارد ضرر می کنید.

 وی در این باره خاطر نشان کرد: برای این مثال بهتر است عنوان شود یک نفر صاحب پراید با یک بنز تصادف کند، قطعا صاحب پراید بیشتر از صاحب بنز ضرر می کند، بهتر است بگوییم صاحب پراید در تصادف با بنز  دار و ندار خود را از دست می دهد اما صاحب بنز چون  داراست فقط چراغ خود را تعمیر می کند، پراید مثالی برای اقتصاد ما و بنز مثالی برای اقتصاد آلمان است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در نتیجه این مثال می توان گفت اصولا مقایسه اقتصادهای ایران و آلمان با هم غلط است. چون اقتصاد ما با بحران های مختلفی رو به روست، بحران هایی که اقتصاد ما را ویران کرده لذا هر چند کرونا بر اقتصاد ایران و کشورهای دنیا تاثیر گذاشته، اما ویرانی اقتصاد ما به لحاظ ویران بودن نسبت به ویرانی اقتصادهای آباد چندان مشهود نیست.

مجیدرضا حریری در پایان با اظهار تعجب از اینکه چرا آقای رئیس جمهور اقتصاد آلمان را با ایران مقایسه کرده است گفت: جای تعجب دارد چرا آقای روحانی اقتصاد آلمان را که یکی از چهار کشور پیشرفته اقتصادی دنیا و توسعه یافته ترین اقتصادها در بین اتحادیه اروپاست مقایسه کردند. اقتصاد آلمان به نسبت سایر کشورهای توسعه یافته در وضعیت بهتری است بنحوی که برخی کشورهای توسعه یافته در شرایط کرونایی رشد منفی دو رقمی داشتند ، از این جهت تعجب می کنم که چرا آقای روحانی آلمان را نسبت به کشورهایی مثال زدند که حتی رشد منفی 19 درصدی را تجربه کردند.

نظرات