هلدینگ خلیج‌فارس ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره عرضه می‌کند

هلدینگ خلیج‌فارس فردا ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره با نرخ ۱۸ درصد عرضه می‌کند.

به گزارش مشعل نيوز، عرضه اوراق اجاره به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از سوی هلدینگ خلیج‌فارس با نرخ ۱۸ درصد فردا (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) انجام خواهد شد. 

هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۹ مبلغ سه هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه اوراق بدهی انجام داده است. 

با کسب رتبه اعتباری با ثبات، این شرکت توان انتشار اوراق بدهی تا مبلغ  ۶ هزار میلیارد تومان را بدون ضامن در بازار سرمایه داراست.

نظرات