بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدهای ایفانشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌ کل بانک مرکزی تصویب شد.

به گزارش مشعل نيوز، در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی مورخ ۲۳ مهرماه ۹۷ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدهای ایفانشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نشستی در روز یکشنبه (۲۲ تیرماه) با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیم‌ها و مصوبات این نشست با عنوان بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدهای ایفانشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸به شرح زیر است:

نظرات