سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شانا

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس ‌اولویت‌های سازمان متبوعش را در زمینه بهداشت و درمان اعلام کرد.

به گزارش مشعل نيوز، ایرج خرمدل اولویت‌های سازمان منطقه ویژه پارس در زمنیه بهداشت و درمان را در سه حوزه عنوان و اظهار کرد: ساخت و تکمیل مرکز درمانی تروماسنتر یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سازمان منطقه ویژه پارس در سال پیش رو است و در تلاش برای رفع مشکل جانمایی این پروژه هستیم زیرا یکی از نیازهای اساسی صنعت و مردم در منطقه پارس جنوبی است.

وی ادامه داد: تکمیل و تجهیز بیمارستان توحید شهر جم از دیگر اولویت‌های بهداشتی و درمانی این سازمان در سال ۹۹ است که این امر در سایه توسعه فیزیکی و تجهیزاتی این بیمارستان صورت می‌پذیرد و هم‌اکنون فاز یک این پروژه نیز اجرا شده است.

خرمدل بکارگیری پزشکان متخصص و فوق متخصص در منطقه را سومین اولویت این سازمان بر شمرد و افزود: در این زمینه مذاکرات با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام شده است.

نظرات