مجلس بزرگداشت مرحوم حسین کاظم‌پور اردبیلی فردا در وزارت نفت برگزار می‌شود

مجلس بزرگداشت مرحوم کاظم‌‌پور اردبیلی

نظرات