دکتر حسن روحانی صبح امروز (دوشنبه، نهم دی‌ماه) در دیدار با فعالان صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران هم‌زمان با گرامیداشت این صنعت، یکی از دلایل موفقیت کشور در شرایط کنونی را سرداران جبهه اقتصادی دانست و گفت: دشمن فکر می‌کرد اگر درآمد نفت‌خام را کاهش دهد درآمد ارزی ما دچار اختلال می‌شود.

 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و بیژن زنگنه، وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • از راست: بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی
 • از راست: محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و بیژن زنگنه، وزیر نفت
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • از راست: بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • از راست: بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • بازدید دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از نمایشگاه جانبی آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی در محل سالن اجلاس سران
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • از راست: بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • از راست: بیژن زنگنه، وزیر نفت و دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • از راست: بیژن زنگنه، وزیر نفت و دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهوری
 • از راست: بیژن زنگنه، وزیر نفت و دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار فعالان صنعت پتروشیمی
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • تجلیل از مدیران و فعالان نمونه صنعت پتروشیمی
 • تجلیل از مدیران و فعالان نمونه صنعت پتروشیمی
 • تجلیل از مدیران و فعالان نمونه صنعت پتروشیمی
 • دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری
 • عکس یادگاری دیدار فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس جمهوری

نظرات