آنالیزی که راز بنزین پتروشیمی‌ها را فاش کرد

تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران، این روزها مرزهای نگرانی را پشت سرگذاشته است، برای نخستین بار در تهران شاهد تعطیلی یک هفته‌ای مدارس هستیم، سابقه سال‌های تلخ ابتدای دهه ۹۰ و روزهایی که بنزین تولیدی پتروشیمی در باک خودروی شهروندان ایرانی سونامی بیماری‌های لاعلاج را دامن زده بود، سبب شد بار دیگر بنزین به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوا در محکمه افکار عمومی به دادگاه رسانه‌ها احضار شود.

به گزارش پايگاه خبري مشعل؛ بنزین اگرچه طی یک ماه گذشته محور اصلی یک موج نابسامانی اجتماعی - امنیتی در ایران بوده است، اما اکنون نقش خود را به‌طور موقت به مولفه‌ای «متهم به تاثیر» در ابربحران آلودگی هوا تغییر داده است؛ هرچند اکنون به‌صورت بدیهی و به دلیل وجود مازاد بنزین تولیدی در کشور، از اساس ورود بنزینی که پتروشیمی‌ها قادر به تولیدش هستند، به شبکه بنزین توزیعی، فاقد منطق اقتصادی است، اما همین بحث‌ها سبب شد تا بار دیگر پرونده غبارگرفته سیاست توزیع بنزین پتروشیمی در شبکه مصرف در