عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: با وجود بخشنامه های متعدد، هنوز کارفرمایان در برابر این بخشنامه ها مقاومت می کنند و چینی ها به ایرانی ها در پروژه ها ترجیح داده می شوند.

چینی ها به ایرانی ها در پروژه های نفتی ترجیح داده می شوند

به گزارش  پايگاه خبري مشعل؛ احمدرضا هزاوه مدیرعامل شرکت صنعتی و تولیدی هزاوه اراک گفت: بحث حمایت از تولید داخل نیازمند پشتوانه از طریق مراجع قانونی دارد چرا که با وجود بخشنامه های متعدد، هنوز کارفرمایان در برابر این بخشنامه ها مقاومت می کنند و چینی ها به ایرانی ها در پروژه ها ترجیح داده می شوند.

وی به تامین اعتبار برای حضور در پروژه های داخلی اشاره کرد و گفت : خیلی از شرکت ها به دلیل اینکه نتوانسته اند منابع مالی خود را تامین کنند از سوی کارفرما در پروژه ها کنار گذاشته شده اند و این مساله تولید کننده داخلی را با مشکل مواجه کرده است .

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به نوسان حاکم بر بازار ارز گفت: بی ثباتی بدترین عامل در بازار است که باعث برهم خوردن نظم بازار و فعالیت تولید کنندگان می شود.

وی افزود: بهتر است مسئولان نبض بازار ارز را در دست بگیرند تا واسطه گری ها باعث برهم خوردن نظم بازار و نوسان ارز نشود، با برخی سیاستهای اتخاذ شده و ایجاد شرایطی خاص می توان مانع بی ثباتی در بازر شد.

نظرات