شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیک مصرف برق کشور در روز گذشته (دوشنبه) را 48 هزار و 340 مگاوات گزارش کرد.

به‌گزارش مشعل؛  اوج مصرف برق در سال گذشته در همین زمان برابر با 49 هزار و 339 مگاوات بود.
با توجه به افزایش هر ساله تعداد مشترکان، پیش بینی می شد مصرف برق کشور امسال در زمان پیک نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یابد.
میزان مبادلات برق نیز دیروز برابر با یک هزار و 691 مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان یک هزار و 174 مگاوات و واردات برق نیز 517 مگاوات بوده است.
میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته سه‌هزار و 903 مگاوات بود که نسبت به روز یکشنبه (سه هزار و 895 مگاوات)، مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته است.
پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در ساعت‌های 12 تا 16 (پیک روزانه) و 19 تا 23 در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد.

نظرات