رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های تابع شرکت ملی گاز از تاریخ ۲۲ خرداد تا ۲۷ تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري مشعل؛ ابراهیم رئیسی، رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز از برگزاری نشست‌های مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های تابع شرکت ملی گاز از تاریخ ۲۲ خردادماه امسال با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ شرکت‌ها خبر داد و گفت: این نشست‌ها درباره بررسی و تصویب عملکرد هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی منتهی به سال ۹۶ شرکت‌های تابع بر اساس برنامه زمان‌بندی با حضور حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، اعضای مجمع و حسابرسان مستقل، بازرسان قانونی و همچنین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در هر جلسه، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مربوطه گزارش جامعی از عملکرد شرکت را در سال ۹۶ ارائه می‌کند که گزارش یادشده شامل مواردی از جمله اهداف، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرا شده در سال ۹۶، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها، چالش‌ها، تهدیدها، عملکرد مالی، تدارکاتی و عملکرد هیئت‌مدیره است.

نظرات