اطلس دارایی شهروندان کشورها

نمودار بالا توزیع نسبی ثروت میان شهروندان کشورهای مختلف دنیا را نشان می‌دهد.

 آمار موسسه Credit Suisse نشان می‌دهد کشور سوئیس با حد میانه ثروت شهروندان معادل ۲۲۷،۹۰۰ دلار و متوسط دارایی ۵۶۴،۶۵۳ دلار برای هر شهروند، ثروتمندترین کشور دنیا و در مقابل کشور هاییتی با حد میانه ثروت شهروندان معادل ۲۱۴دلار، فقیرترین کشور دنیا محسوب می‌شود.

کشور ایران نیز با حد میانه ثروت شهروندان معادل ۵۲۵۴دلار و متوسط دارایی ۱۳،۴۳۷دلار برای هر شهروند، در رده ۹۷اُم در میان ۱۷۲کشور قرار دارد.

WhatsApp Image 2019-11-09 at 9.51.15 AM

نظرات