مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان نمونه صنعت نفت صبح امروز (چهارشنبه، ششم آذرماه) در حیاط ساختمان مرکزی وزارت نفت با حضور کریم زمانی، مدیرکل دفتر وزارتی و مشاور وزیر نفت و سرهنگ حمیدرضا قریشی، فرمانده بسیج وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و محمدعلی فلاح مهرجردی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت برگزار شد.

 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • محمدعلی فلاح مهرجردی، فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • حمیدرضا قریشی، فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات سپاه محمد رسول الله (ص)
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • کریم زمانی، مدیرکل دفتر وزارتی و مشاور وزیر نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت
 • مراسم صبحگاه مشترک بسیج وزارت نفت

برچسب‌ها

 

 

نظرات