پتروشیمی

پارک فناوری پردیس طی فراخوانی نسبت به شناسایی توانمندی‌ شرکت‌های عضو و غیر عضو این پارک در حوزه صنایع پتروشیمی اقدام کرده است.

به گزارش مشعل؛  مدیران شرکت پتروشیمی جم، روز ۱۱ آذر ماه به منظور شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی، بومی‌سازی و رفع نیازهای فناورانه این حوزه توسط شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از پارک فناوی پردیس بازدید می‌کنند.

بر این اساس پارک فناوری پردیس با انتشار فراخوانی اقدام به شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی و معرفی توانمندی به اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری کرده است. مهلت ارائه مدارک از سوی واحدهای فناور تا ۹ آذر ماه اعلام شده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌هایی که در حوزه‌های متناسب با صنایع پتروشیمی توانمند یا دارای محصول هستند، می‌توانند برای معرفی توانمندی و همچنین کسب اطلاعات بیشتر، حداکثر تا تاریخ ۹ آذر ماه با شماره ۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلی ۲۳۰۸ و ۲۳۲۵ (اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری)‌ تماس گیرند.

شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی که در پارک فناوری پردیس مستقر نیستند نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

نظرات