تقابل با وزارت نفت در زمان تحریم نامعقول است

کارشناس ارشد بازار نفت گفت: تقابل با وزارت نفت و مجموعه دولت در زمانی که با تحریم‌ها دست به گریبانیم و تحرکات زیادی در بازار نفت وجود دارد، نامعقول است.

به گزارش   مشعل؛ نرسی قربان، با اشاره به اینکه در همه دولت‌ها اختلاف سلیقه وجود دارد، گفت: در زمانی که اینقدر تحرکات و تحریم وجود دارد، مطرح کردن این اختلاف‌نظرها نامعقول است.

وی افزود: این در شرایطی است که بازارهای جهانی نفت تغییر چندانی نکرده و نوسان‌های قیمت نفت خام پنج تا ۱۰ درصد بوده است.

این کارشناس ارشد بازار نفت با اشاره به مشکلاتی که تحریم بر سر بازار نفت ایران ایجاد کرده است، گفت: بازارهای جهانی نفت خام تحولات زیادی نداشته است، اما ایران به دلیل تحریم‌ها با سختی نفت خود را می‌فروشد.

نظرات