نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر برگزار شد

نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر روز چهارشنبه (۱۹ تیرماه) با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

به گزارش مشعل؛ نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر با حضور مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد.

در این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرائت و پس از آن گزارش هیئت مدیره شرکت نفت خزر، به اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و صاحبان سهام ارائه شد.

در پایان سید عماد حسینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر و کریم زبیدی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به ارائه راهکارهای لازم برای دستیابی به اهداف صنعت نفت در خزر اشاره کردند.

نظرات