Image result for ‫طرح گازرسانی‬‎

 همزمان با سفر رئیس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید به استان بوشهر  در آیینی50 طرح گازرسانی در بوشهر با یکهزار و 800 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

به گزارش مشعل؛ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در این آیین با ارتباط ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهوری در جزیره شیف برگزار شد افزود: این طرح ها شامل گازرسانی به 39 واحد صنعتی و11روستاست. 
سعید مومنی بیان کرد: یکی از این روستاها جزیره شیف با یکهزار و 76 خانوار جمعیت است که با احداث خط انتقال 2.5 کیلومتری از زیر دریا اجرا شده است. 
مومنی ادامه داد: طرح گاز رسانی به کمپ صدف و مروارید نیروگاه اتمی بوشهر با بیش از 700 خانوار از دیگر طرح های افتتاحی است. 
وی ادامه داد: تا پایان سال 92 و شروع دولت تدبیر و امید 14 هزار و 200 روستا گازرسانی شده بود که از 93 تا کنون به 14 هزار و 600 گازرسانی شده است. 
مومنی یادآور شد: در مجموع اکنون 28 هزار و 800 روستا و یکهزار و 142 شهر کشور از مت گاز طبیعی برخوردار هستند و به نوعی در پنج سال معادل 50 سال کار گاز رسانی در کشور انجام گرفته است. 
وی ادامه داد: اکنون در استان بوشهر نیز ضریب نفوذ گازرسانی به شهرها و روستاها به ترتیب 99.5 و 96 درصد است. 
شیف جزیره ‌ای ماسه ‌ای در شمال بندر بوشهر در منتهی الیه تالاب حله است که از به هم پیوستن آب رودخانه شاپور و دالکی به وجود آمده و در 6 کیلومتری شمال بندر بوشهر واقع است. 
این جزیره از سال 1388 با احداث جاده از جزیره صدرا به خشکی راه دارد. 

نظرات